Εξωτερικοί Εγκύκλιοι Ομοσπονδίας

 

Η καταγραφή και η λίστα ενσωμάτωσης των Εγκυκλίων είναι αναπόσπαστο μέρος του Εθνικού Αγωνιστικού Κώδικα

 

Γενικοί Εγκύκλιοι 2021                                        Ιδιότητα - Φύση

 

                                                                                                Επεξηγήσεις Ιδιοτήτων

 

 Σε Ισχύ

 Σε Ισχύ

 Σε Ισχύ

 Σε Ισχύ

 

 

Γενικοί Εγκύκλιοι 2020                                        Ιδιότητα - Φύση

 

                                                                                                Επεξηγήσεις Ιδιοτήτων

 

Αποσύρθηκε

 Σε Ισχύ

 Σε Ισχύ

 Σε Ισχύ

 Σε Ισχύ

 Σε Ισχύ

 Σε Ισχύ

 

Σε Ισχύ

 

Σε Ισχύ

 

 

Γενικοί Εγκύκλιοι 2019                                        Ιδιότητα - Φύση

 

                                                                                                Επεξηγήσεις Ιδιοτήτων

 Αποσύρθηκε

 

Αποσύρθηκε

 Αποσύρθηκε

 Αποσύρθηκε

 

Σε Ισχύ

 Αποσύρθηκε

 Αποσύρθηκε

 

Αποσύρθηκε

 

 

Γενικοί Εγκύκλιοι 2018                                       Ιδιότητα - Φύση

 

                                                                                                Επεξηγήσεις Ιδιοτήτων

 

Χρόνιας Φύσης

 

Χρόνιας Φύσης

 

Γενικοί Εγκύκλιοι 2017                                       Ιδιότητα - Φύση

 

                                                                                                Επεξηγήσεις Ιδιοτήτων

 

Πληροφοριακή

 Αποσύρθηκε

 

Αποσύρθηκε

 

Χρόνιας Φύσης

 

Γενικοί Εγκύκλιοι 2015                                       Ιδιότητα - Φύση

 

                                                                                                Επεξηγήσεις Ιδιοτήτων

 

Χρόνιας Φύσης

 

Αποσύρθηκε

 

Αποσύρθηκε

 

Αποσύρθηκε

 

Πληροφοριακή


 

Γενικοί Εγκύκλιοι 2014                                      Ιδιότητα - Φύση

 

                                                                                                Επεξηγήσεις Ιδιοτήτων

 

Αποσύρθηκε

 

Χρόνιας Φύσης


 

Γενικοί Εγκύκλιοι 2013                                       Ιδιότητα - Φύση

 

                                                                                                Επεξηγήσεις Ιδιοτήτων

 

Αποσύρθηκε

 

Πληροφοριακή


 

Γενικοί Εγκύκλιοι 2012                                       Ιδιότητα - Φύση

 

                                                                                                Επεξηγήσεις Ιδιοτήτων

 

Αποσύρθηκε

 

Ενσωματώθηκε Μαρ 12

 

Ενσωματώθηκε Φεβ 12

 

Ενσωματώθηκε Ιαν 12


 

Γενικοί Εγκύκλιοι 2011                                       Ιδιότητα - Φύση

 

                                                                                                Επεξηγήσεις Ιδιοτήτων

 

Ενσωματώθηκε Δεκ 11

Αποσύρθηκε

 

Ενσωματώθηκε Νοε 11

 

Σε Ισχύ

 

Ενσωματώθηκε Ιαν 11


 

Γενικοί Εγκύκλιοι 2010                                       Ιδιότητα - Φύση

 

                                                                                                Επεξηγήσεις Ιδιοτήτων

 

Ενσωματώθηκε Απρ 10

 

Χρόνιας Φύσης

 

Ενσωματώθηκε Μαρ 10

 

Χρόνιας Φύσης


 

Γενικοί Εγκύκλιοι 2009                                       Ιδιότητα - Φύση

 

                                                                                                Επεξηγήσεις Ιδιοτήτων

 

Ενσωματώθηκε Δεκ 09

 

Πληροφοριακή

 

Πληροφοριακή

 

Ενσωματώθηκε Ιούλ 09

 

Ενσωματώθηκε Απρ 09

 

Χρόνιας Φύσης


 

Επεξηγήσεις Ιδιοτήτων:

 

Πληροφοριακή:          Επίσημη εγκύκλιος πληροφοριακής & ενημερωτικής φύσεως.

Δεν ενσωματώνεται στον Εθνικό Αγωνιστικό Κώδικα αλλά παραμένει σε ισχύ μέχρις ότου καταργηθεί ή αλλάξει.

Όταν σε γκρι φόντο σημαίνει ότι η ισχύ της έχει λήξη.

 

Χρόνιας Φύσης:          Επίσημη εγκύκλιος με ισχύει το τρέχον έτος μόνο.

Δεν ενσωματώνεται στον Εθνικό Αγωνιστικό Κώδικα και παραμένει σε ισχύ μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Όταν σε γκρι φόντο σημαίνει ότι η χρόνια ισχύ της έχει λήξη.

 

Σε ισχύ:                    Επίσημη εγκύκλιος με άμεση ισχύ και σχέση με τροποποίηση η προσθήκη κανονισμού του Εθνικού Αγωνιστικού Κώδικα.

Ενσωματώνεται στην επόμενη τροποποίηση αν θεωρηθεί αναγκαίο ή παραμένει σε μορφή εγκυκλίου.

Όταν σε γκρι φόντο σημαίνει ότι η ισχύ της έχει λήξη.

 

Ενσωματώθηκε:          Η Επίσημη εγκύκλιος που ήταν σε ισχύ έχει ενσωματωθεί στον Εθνικό Αγωνιστικό Κώδικα στην τροποποίηση με την ημερομηνία που αναγράφεται. 

 


 

Χρειάζεστε το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader για να διαβάσετε και να εκτυπώσετε τις Εγκυκλίους

 

 

 
 

Ανάπτυξη & Ενημέρωση από το Μάριο Ολύμπιο